26
MAR
2018

Pekara „Altina“

Feng Shui Business pravila poslovanja ove pekare, a u skladu sa datim mogućnostima prostora, su maksimalno ispoštovana. Prvenstveno je odabir lokacije za ovu delatnost podrazumevao dobro slaganje sa datumom rodjenja vlasnika; u pomenutom delu naselja nije postojala mogućnost za izgradnju većeg parkinga ispred. To su bili prvi koraci ka odlučnosti budućeg vlasnika za pokretanje ove delatnosti na ovoj lokaciji.

Logo dizajn nosi mnogo energije poslovanja u sebi. Isti treba da prati delatnost (vizuelni prikaz), te i psihologiju boja vezanu za pospešivanje apetita kod osobe. Sam naziv je odlično odabran, jer naglašava deo naselja u kome se nalazi, što je energetski veoma dobro za uspešno poslovanje (ispoštovana energija okoline). Kompletan projekat unutrašnjeg uredjenja je izveden u skladu sa Feng Shui proračunima date lokacije; isto se može reći i za uredjenje enterijera.

Kada se jedan prostor uredi na ovako profesionalan način i biznis pokrene na osnovu svih Feng Shui pravila poslovanja (čak i odredjeno vreme otvaranja pekare tokom svih radnih dana) – tada na vlasniku ostaje da stane iza kvaliteta usluge koju pruža, kako bi kupac bio zadovoljan.