19
MAR
2018

Agencija “R – Tours” – Beograd

Turistička agencija “R – Tours” posluje iz tri poslovne jedinice. Prva, gde je i osnovana agencija, nalazi se u Moskvi (Rusija), druga u Beogradu, a treća u Budvi. Feng Shui projekat korekcije zatečenog stanja objekta, kao i Space Clearing – pročišćenje poslovnog prostora, obavljeni su u poslovnoj jedinici koja se nalazi u Beogradu.

Projekat je podrazumevao:
* analizu datuma rođenja svih zaposlenih (mogućnost efektnog poslovanja na određenoj radnoj poziciji),
* postavku radnika i vlasnika u najbolje pozicije sedenja (radi što boljih rezultata rada),
* postavku korektivnih mera prostora (radi boljeg poslovanja firme),
* predlog promene logo dizajna (logo, sam po sebi, energetski nosi 50% efikasnosti poslovanja firme),
* korekciju natalnih i Godišnjih Letećih zvezda (sudbina prostora i poslovanja koja treba da se ‘drži’ pod kontrolom),
* Space Clearing (energetsko pročišćenje memorije zidova prostora i usklađenost istog sa vlasnicima),
* Earth Healing (akupunkturu zemljišta na kom se nalazi objekat kompanije).

Dugogodišnje uspešno poslovanje agencije “R – Tours” na tri teritorije je upotpunjeno i Feng Shui Business projektom Sandre Drinčić, koji se na početku svake godine koriguje i energetski održava na visokom poslovnom nivou.