24
FEB
2019

,Vista oftalmologija’ – Kosovska 9, Beograd

www.vistaoptik.co.rs

Korelacija Feng Shui Business pravila uređenja i uspešnog poslovanja je nepobitna.
Uspeh ne može da se pripiše samo ključnim ljudima u jednoj kompaniji , već i dobro uređenim prostorom kojim se raspolaže i koji se koristi. Da bi jedna privatna medicinska ustanova dobro funkcionisala sa maksimumom svog kapaciteta I velikim zadovoljstvom klijenata, ista treba da bude usklađena sa određenim business metafizičkim pravilima uspešnog poslovanja.

U ,Vista oftalmologiji’ obavlja se najsavremenija, kompletna dijagnostika i tretman celokupne oftalmološke patologije. Kada kažemo ovo mislimo na tretman svih očnih oboljenja. Tim ove mini klinike, izuzetno je stručan i ponosan na svoje rezultate u dijagnostici i tretmanu zamućenog sočiva (katarakte), ali i oboljenja očnog dna. U ovoj ustanovi sprovodi se kompletna dijagnostika i tretman oboljenja žute mrlje i vidnog živca na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi. Takođe, sve vrste odlubljenja mrežnjače (ablacije retine), kompleksne traume oka, ali i dijabetičke retinopatije koja je praćena promenama na očnom dnu, oboljenja vidnog živca(glaukom) i drugo.

Na sve ovo navedeno, uz veliku obostranu odgovornost (tim Vista oftalmologije i Feng Shui Instituta) imao je veliki izazov u toku rada na projektu uređenja, jer je u sklopu projekta i samog objekta najbitniji deo, hirurški blok kao i soba za rehabilitaciju pacijenata.

U svrhu uspešnosti jednog projekta, stručnog rada i zadovoljstva samog pacijenta, sve parametre alternativnih sistema treba iskoristiti.

Feng Shui projekat rekonstrukcije i uređenja prostora – Sandra Drinčić