21
OCT
2018

Feng Shui projekat stomat. ordinacije

U korak sa rekonstrukcijom jednog od znamenitih delova Beograda, Kosančićev venac, i mi smo uredili (i to na prvoj numeraciji pomenute adrese – Kosančićev venac br. 1), stomatološku ordinaciju ,All Dent’.

Glavno pravilo uspešnog poslovanja jeste uskladjenost sa okruženjem u kojem se poslovni prostor nalazi. Svi prozori ove ordinacije gledaju na prilaznu pjacetu i istočnu kompasnu orijentaciju (sveža, nova energija okruženja). 

Unutrašnje uredjene organizovano je tako da prati ulazni energetski tok u prostor (tok energije novca) i ispunjava ostatak prostora u potpunosti.

Elementi uredjenja izvedeni su tako da omogućavaju kontinuirano poslovanje (bez blokada i sa povećanjem prometa). Korektivne mere po najvišim Feng Shui proračunima postavljene su u enterijeru, sa nevidljivim prikazom Feng Shui delatnosti.