Business predavanja

 

 

 

 

 

 

 

U okvirima svih vrsta firmi i kompanija koje streme kontinuiranom unapređivanju svoje filozofije poslovanja pre ili kasnije nastane potreba za pronalaženjem dodatnih sistema profesionalne nadgradnje kako bi poboljšali i unapredili biznis kojim se bave. Vođene tom potrebom, mnoge kompanije se okreću kineskoj metafizici.

Sandra Drinčić, međunarodni stručnjak i predavač za Feng Shui & Space Clearing, na jednodnevnim ili poludnevnim predavanjima vrši edukaciju zaposlenih, kao i vodećih struktura jedne firme ili kompanije, ka tajnama srži kineske metafizike vezane za business pravila uspešnosti. U zavisnosti od dužine predavanja, tj. ciljne grupe u okviru date organizacije koja će da prisustvuje predavanju – Sandra Drinčić organizuje i adaptira svako predavanje tako da ono u potpunosti zadovolji publiku, te i učvrsti i osnaži misiju i viziju organizacije u kojoj se dato predavanje održava.
Firme ili kompanije mogu da se opredele i za opciju u okviru koje se Sandra Drinčić, tokom svog izlaganja, posebno fokusira na određene organizacione sektore (na primer – marketing sektor, ili sektor finansija), te, na taj način, pruža mnoštvo informacija koje se direktno odnose na dobrobit i blagostanje zaposlenih lica u datom sektoru. Isto važi i za različite delatnosti poslovanja.
U spisak dosadašnjih klijenata Sandre Drinčić se ubrajaju mnoge nacionalne i multinacionalne korporacije, te internacionalne banke, kao i razne vladine i nevladine organizacije. Kompanija “Delta Holding”, kao i “Raiffeisen banka” – su primeri organizacija sa čijim je auditorijumom Sandra Drinčić podelila mnoštvo informacija iz njenog bogatog fonda znanja o Feng Shui & Space Clearing-u. Takođe, mnoge organizacije koje su, do sada, angažovale Sandru Drinčić međusobno sarađuju radi postizanja sinergetskog efekta zdravog poslovanja, tako često naglašavanog u okviru Feng Shui filozofije.

SAZNAJTE VIŠE O BUSINESS PREDAVANJIMA SANDRE DRINČIĆ