13
APR
2017

Andjeoska konferencija – Zagreb

Andjeli u prostoru – Sandra Drinčić

Prva medjunarodna Andjeoska konferencija održana je u Zagrebu 11. – 12. aprila 2015. godine, u prelepoj konferencijskoj sali hotela “Aristos”, u organizaciji Karmen Jerković (www.alternativainformacije.com).

Prostor je bio ispunjen najvišim frekvencijama i vibracijama koje mogu da se postignu u domenu čoveka. Predavanja, stručnost, te mnoga iskustva podeljena sa prisutnima učinila su prvi korak u transformaciji njihovih životnih puteva. Osmeh zadovoljstva svakog prisutnog dokaz je uspešnosti jednog predavača.

“Blagosloven je onaj koji daje” tajna kaže, a Andjeli u prostoru – Sandre Drinčić će mnogima ulepšati energiju domova.